Aktualizované 30.06.2021 - Formy školenia pre vybrané odborné spôsobilosti
Aktualizované 02.09.2021
Termíny e-learningových školení - obdobie 2/2021:
# Názov školenia Termín Stav
1 Simulátor pre OS 15 (mimoriadne) 19.07.-31.12.2021 spustené
2 Pravidelné školenie OS 16 30.08.-30.09.2021 spustené
3 Pravidelné školenie OS 19 (len pre R) 19.07.-31.12.2021 spustené
4 Simulátor pre OS 19 (mimoriadne) 20.07.-31.12.2021 spustené
5 Pravidelné školenie OS 20 (len pre R) 19.07.-31.12.2021 spustené
6 Simulátor pre OS 20 (mimoriadne) 20.07.-31.12.2021 spustené
7 Opakované školenie O 23 (pre OS 19, 20) 20.07.-31.12.2021 spustené
8 Školenie RID (pre OS 15, 19, 20) 19.07.-31.12.2021 spustené
9 Pravidelné školenie OS 32 30.08.-31.12.2021 spustené
10 Pravidelné školenie OS 33 31.08.-31.12.2021 spustené
11 Pravidelné školenie OS 33E 31.08.-31.12.2021 spustené
12 Pravidelné školenie OS 34 (len pre R) 30.08.-31.12.2021 spustené
13 Pravidelné školenie OS 35 01.09.-31.12.2021 spustené
14 Pravidelné školenie OS 38 01.09.-31.12.2021 spustené
15 Pravidelné školenie OS 45 31.08.-31.12.2021 spustené
16 Pravidelné školenie OS 46 (mimoriadne) 01.09.-31.12.2021 spustené
17 Simulátor pre OS 46 (mimoriadne) 01.09.-31.12.2021 spustené
18 Pravidelné školenie OS 47 01.09.-31.12.2021 spustené
19 Pravidelné školenie OS 66 01.09.-31.12.2021 spustené
20 Pravidelné školenie OS 70 01.09.-31.12.2021 spustené
Termíny e-learningových školení - 2021 (ročné):
# Názov školenia Termín Stav
1 Práca vo výškach - aktualizačné školenie 02.01.-31.12.2021 spustené
5 Obsluha zdvíhacích plošín - imobilný cestujúci 26.01.-31.12.2021 spustené
6 Pravidelné školenie o poskytovaní prvej pomoci (legislatíva) podľa termínu PŠ pre OS (Z3 príloha 7) spustené
7 ASSR Fabasoft (ŽT) 19.04.-30.04.2021 ukončené
Aktualizované 20.01.2021
V prvom polroku 2021 bude pre externé subjekty e-školenie spustené v mesiaci máj (od 1.05-31.05.2021). Prihlasovanie na e-školenia sa vykonáva cez oddelenie marketingu príslušného IV. O termíne spustenia budú prihlásení zamestnanci informovaní e-mailom.
Aktualizované 20.01.2021
Na požiadanie je možné relizovať e-learningom školenie o obsluhe zdvíhacích plošín pre dopravu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu. Prihlásenie sa vykonáva cez ĽZ OÚ.
Aktualizované 20.01.2021
Pre zamestanacov ŽSR ponúkame e-learnigové kurzy výpočtovej techniky Windows, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Acces.
V jednotlivých kurzoch je možné si zvoliť náročnosť (basic, standard, advanced) a podľa potreby nezávisle na čase a mieste zdokaliť svoje znalosti v tejto oblasti. Bližšie yellowrmácie na kontaktnom čísle správe účtov a školení. Prihlásenie sa vykonáva cez ĽZ OÚ.