Aktualizované 01.06.2021
Mimoriadne realizované e-learningové školenia - obdobie 1/2021 (polročné):
# Názov školenia Termín Stav
1 Pravidelné školenie OS 24 B (Doprava - rozsah: 4 h) 01.06.-30.06.2021 spustené
2 Pravidelné školenie OS 24 B1 (Doprava - rozsah: 4 h) 01.06.-30.06.2021 spustené
3 Pravidelné školenie OS 24 B2 (Doprava - rozsah: 4 h) 01.06.-30.06.2021 spustené
4 Pravidelné školenie OS 25 B2 25.05.-30.06.2021 spustené
5 Pravidelné školenie OS 17 (len ako nadstavba pre HKV - rozsah: 1 h) 01.06.-30.06.2021 spustené
6 Pravidelné školenie OS 18 (len ako nadstavba pre HKV - rozsah: 1 h) 25.05.-30.06.2021 spustené
Termíny e-learningových školení - 2021 (ročné):
# Názov školenia Termín Stav
1 Práca vo výškach - aktualizačné školenie 02.01.-31.12.2021 spustené
2 Pravidelné školenie OS 33 20.08.-31.12.2021 pripravujeme
3 Pravidelné školenie OS 33E 20.08.-31.12.2021 pripravujeme
4 Pravidelné školenie OS 45 20.08.-31.12.2021 pripravujeme
5 Obsluha zdvíhacích plošín - imobilný cestujúci 26.01.-31.12.2021 spustené
6 Pravidelné školenie o poskytovaní prvej pomoci (legislatíva) podľa termínu PŠ pre OS (Z3 príloha 7) spustené
7 ASSR Fabasoft (ŽT) 19.04.-30.04.2021 ukončené
Termíny e-learningových školení - obdobie 1/2021 (polročné):
# Názov školenia Termín Stav
1 Pravidelné školenie OS 15 26.01.-30.06.2021 spustené
2 Pravidelné školenie OS 16 18.01.-31.03.2021 ukončené
3 Pravidelné školenie OS 19 (mimoriadne) 09.02.-30.06.2021 spustené
4 Pravidelné školenie OS 20 (mimoriadne) 08.02.-30.06.2021 spustené
5 Pravidelné školenie OS 19 (R) 22.01.-31.03.2021 ukončené
6 Pravidelné školenie OS 20 (R) 22.01.-31.03.2021 ukončené
7 Pravidelné školenie OS 32 20.01.-31.03.2021 ukončené
8 Pravidelné školenie OS 34 22.01.-30.06.2021 spustené
9 Pravidelné školenie OS 35 20.01.-31.03.2021 ukončené
10 Pravidelné školenie OS 36 20.01.-31.03.2021 ukončené
11 Pravidelné školenie OS 37 20.01.-31.03.2021 ukončené
12 Pravidelné školenie OS 38 20.01.-31.03.2021 ukončené
13 Pravidelné školenie OS 43 04.03.-30.04.2021 ukončené
14 Pravidelné školenie OS 44 21.01.-31.03.2021 ukončené
15 Pravidelné školenie OS 46 22.01.-30.06.2021 spustené
16 Pravidelné školenie OS 47 21.01.-31.03.2021 ukončené
17 Pravidelné školenie OS 64 19.01.-30.06.2021 spustené
18 Pravidelné školenie OS 65 19.01.-30.06.2021 spustené
19 Pravidelné školenie OS 66 19.01.-30.06.2021 spustené
20 Pravidelné školenie OS 70 22.01.-31.03.2021 ukončené
Aktualizované 20.01.2021
V prvom polroku 2021 bude pre externé subjekty e-školenie spustené v mesiaci máj (od 1.05-31.05.2021). Prihlasovanie na e-školenia sa vykonáva cez oddelenie marketingu príslušného IV. O termíne spustenia budú prihlásení zamestnanci informovaní e-mailom.
Aktualizované 20.01.2021
Na požiadanie je možné relizovať e-learningom školenie o obsluhe zdvíhacích plošín pre dopravu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu. Prihlásenie sa vykonáva cez ĽZ OÚ.
Aktualizované 20.01.2021 - Formy školenia pre vybrané odborné spôsobilosti
Aktualizované 20.01.2021
Pre zamestanacov ŽSR ponúkame e-learnigové kurzy výpočtovej techniky Windows, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Acces.
V jednotlivých kurzoch je možné si zvoliť náročnosť (basic, standard, advanced) a podľa potreby nezávisle na čase a mieste zdokaliť svoje znalosti v tejto oblasti. Bližšie yellowrmácie na kontaktnom čísle správe účtov a školení. Prihlásenie sa vykonáva cez ĽZ OÚ.