Aktualizované 16.01.2020 - Formy školenia v roku 2020 pre vybrané odborné spôsobilosti
Aktualizované 14.01.2020
Termíny e-learningových školení - obdobie 1/2020:
# Názov školenia Termín Stav
1 Práca vo výškach - aktualizačné školenie 02.01.-30.11.2020 spustené
2 ASSR - Fabasoft (teoretické) 07.01.-20.12.2019 pripravujeme
3 Pravidelné školenie OS 15 20.01.-31.03.2020 spustené
4 Pravidelné školenie OS 16 20.01.-31.03.2020 spustené
5 Pravidelné školenie OS 19 (len pre R a výnimky) 20.01.-31.05.2020 spustené
6 Pravidelné školenie OS 20 (len pre R a výnimky 20.01.-31.05.2020 spustené
7 Pravidelné školenie OS 32 (na požiadanie) 20.01.-31.05.2020 spustené
8 Pravidelné školenie OS 33 (plánované v 2 polroku) 20.07.-30.11.2020 pripravujeme
9 Pravidelné školenie OS 33E (plánované v 2 polroku) 20.07.-30.11.2020 pripravujeme
10 Pravidelné školenie OS 34 20.01.-31.05.2020 spustené
11 Pravidelné školenie OS 35 + OS35 TK VŽÚ 20.01.-31.05.2020 spustené
12 Pravidelné školenie OS 36 20.01.-31.05.2020 spustené
13 Pravidelné školenie OS 37 20.01.-31.05.2020 spustené
14 Pravidelné školenie OS 38 20.01.-31.05.2020 spustené
15 Pravidelné školenie OS 44 20.01.-31.05.2020 spustené
16 Pravidelné školenie OS 45 (plánované v 2 polroku) 20.07.-30.11.2020 pripravujeme
17 Pravidelné školenie OS 64 20.01.-31.05.2020 spustené
18 Pravidelné školenie OS 65 20.01.-31.05.2020 spustené
19 Pravidelné školenie OS 66 20.01.-31.05.2020 spustené
20 Pravidelné školenie OS 70 20.01.-31.05.2020 spustené
21 Obsluha zdvíhacích plošín - imobilný cestujúci 20.01.-30.11.2020 spustené
Aktualizované 04.12.2019
Termíny e-learningových školení - obdobie 2/2019:
# Názov školenia Termín Stav
1 Práca vo výškach - opakované školenie 01.01.-04.12.2019 ukončené
2 ASSR - Fabasoft (teoretické) 07.01.-20.12.2019 ukončené
3 Pravidelné školenie OS 16 22.7.-30.09.2019 ukončené
4 Pravidelné školenie OS 19 26.7.-30.11.2019 ukončené
5 Pravidelné školenie OS 20 26.7.-30.11.2019 ukončené
6 Pravidelné školenie OS 32 (výnimky) 22.7.-30.11.2019 ukončené
7 Pravidelné školenie OS 33 22.7.-30.11.2019 ukončené
8 Pravidelné školenie OS 33E 22.7.-30.11.2019 ukončené
9 Pravidelné školenie OS 34 (len pre R a výnimky) 22.7.-30.11.2019 ukončené
10 Pravidelné školenie OS 35 + OS35 TK VŽÚ 22.7.-30.11.2019 ukončené
11 Pravidelné školenie OS 36 (len pre R a výnimky) 22.7.-30.11.2019 ukončené
12 Pravidelné školenie OS 37 (len pre R a výnimky) 22.7.-30.11.2019 ukončené
13 Pravidelné školenie OS 38 22.7.-30.11.2019 ukončené
14 Pravidelné školenie OS 45 22.7.-30.11.2019 ukončené
15 Pravidelné školenie OS 66 22.7.-30.11.2019 ukončené
16 Pravidelné školenie OS 70 22.7.-30.11.2019 ukončené
17 Obsluha zdvíhacích plošín - imobilný cestujúci 21.1.-30.11.2019 ukončené
18 Školenie z predpisu O 23 (určené OS) 26.7.-30.11.2019 ukončené
19 Školenie RID (určené OS) 26.7.-30.11.2019 ukončené
Aktualizované 10.01.2019
V prvom polroku 2019 bude pre externé subjekty e-školenie spustené v mesiaci máj (od 1.05-31.05.2019). Prihlasovanie na e-školenia sa vykonáva cez oddelenie marketingu príslušného IV. O termíne spustenia budú prihlásení zamestnanci informovaní e-mailom.
Aktualizované 09.01.2019
Opakované školenie - Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou formou e-learningu je realizovaná v termíne 1.1.2019 - 10.12.2019. Zamestnanci sú o termíne e-školenia informovaní e-mailom. Študent je povinný realizovať e-školenie do termínu platnosti školenia Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou.
Aktualizované 23.01.2018
Na požiadanie je možné relizovať e-learningom školenie o obsluhe zdvíhacích plošín pre dopravu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu. Prihlásenie sa vykonáva cez ĽZ OÚ.
Aktualizované 04.10.2017
Pre zamestanacov ŽSR ponúkame e-learnigové kurzy výpočtovej techniky Windows, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Acces.
V jednotlivých kurzoch je možné si zvoliť náročnosť (basic, standard, advanced) a podľa potreby nezávisle na čase a mieste zdokaliť svoje znalosti v tejto oblasti. Bližšie yellowrmácie na kontaktnom čísle správe účtov a školení. Prihlásenie sa vykonáva cez ĽZ OÚ.