Aktualizované 02.09.2020 - Formy školenia v roku 2020 pre vybrané odborné spôsobilosti
Aktualizované 02.09.2020
Termíny e-learningových školení - obdobie 2/2020:
# Názov školenia Termín Stav
1 Práca vo výškach - aktualizačné školenie 02.01.-30.11.2020 spustené
2 ASSR - Fabasoft (teoretické) 07.01.-20.12.2020 spustené
3 Pravidelné školenie OS 15 13.07.-31.12.2020 spustené
4 Pravidelné školenie OS 16 02.09.-30.09.2020 spustené
5 Pravidelné školenie OS 19 13.07.-31.12.2020 spustené
6 Pravidelné školenie OS 20 13.07.-31.12.2020 spustené
7 Pravidelné školenie OS 31 02.09.-30.09.2020 spustené
8 Pravidelné školenie OS 32 02.09.-30.09.2020 spustené
9 Pravidelné školenie OS 33 02.09.-30.09.2020 spustené
10 Pravidelné školenie OS 33E 03.09.-31.10.2020 spustené
11 Pravidelné školenie OS 34 02.09.-31.10.2020 spustené
12 Pravidelné školenie OS 35 03.09.-04.10.2020 spustené
13 Pravidelné školenie OS 36 04.09.-04.10.2020 spustené
14 Pravidelné školenie OS 37 04.09.-04.10.2020 spustené
15 Pravidelné školenie OS 38 03.09.-04.10.2020 spustené
16 Pravidelné školenie OS 43 01.10.-31.12.2020 plánované
17 Pravidelné školenie OS 44 01.10.-31.12.2020 plánované
18 Pravidelné školenie OS 45 01.10.-31.12.2020 plánované
19 Pravidelné školenie OS 47 01.10.-31.12.2020 plánované
20 Pravidelné školenie OS 64 01.10.-31.12.2020 plánované
21 Pravidelné školenie OS 65 01.10.-31.12.2020 plánované
22 Pravidelné školenie OS 66 01.10.-31.12.2020 plánované
23 Pravidelné školenie OS 70 02.09.-30.09.2020 spustené
24 Obsluha zdvíhacích plošín - imobilný cestujúci 20.01.-30.11.2020 spustené
Aktualizované 10.01.2019
V prvom polroku 2019 bude pre externé subjekty e-školenie spustené v mesiaci máj (od 1.05-31.05.2019). Prihlasovanie na e-školenia sa vykonáva cez oddelenie marketingu príslušného IV. O termíne spustenia budú prihlásení zamestnanci informovaní e-mailom.
Aktualizované 09.01.2019
Opakované školenie - Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou formou e-learningu je realizovaná v termíne 1.1.2019 - 10.12.2019. Zamestnanci sú o termíne e-školenia informovaní e-mailom. Študent je povinný realizovať e-školenie do termínu platnosti školenia Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou.
Aktualizované 23.01.2018
Na požiadanie je možné relizovať e-learningom školenie o obsluhe zdvíhacích plošín pre dopravu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu. Prihlásenie sa vykonáva cez ĽZ OÚ.
Aktualizované 04.10.2017
Pre zamestanacov ŽSR ponúkame e-learnigové kurzy výpočtovej techniky Windows, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Acces.
V jednotlivých kurzoch je možné si zvoliť náročnosť (basic, standard, advanced) a podľa potreby nezávisle na čase a mieste zdokaliť svoje znalosti v tejto oblasti. Bližšie yellowrmácie na kontaktnom čísle správe účtov a školení. Prihlásenie sa vykonáva cez ĽZ OÚ.