Aktualizované 26.08.2022
Formy školenia pre vybrané odborné spôsobilosti
Termíny e-learningových školení - 2022 (celoročné):
Názov školenia Rozsah Termín Stav
Práca vo výškach - aktualizačné školenie 2 hod 01.01.-31.12.2022 spustené
Obsluha zdvíhacích plošín - imobilný cestujúci 1 hod 18.01.-31.12.2022 spustené
Plán e-learningových školení - obdobie 2/2022:
>
Názov školenia Rozsah Termín Stav
Pravidelné školenie OS 16 1 hod 23.08.-31.12.2022 spustené
Pravidelné školenie OS 19 + AŠ O 23 5+2 hod 25.07.-31.12.2022 spustené
Pravidelné školenie OS 19D + AŠ O 23 6+2 hod 25.07.-31.12.2022 spustené
Pravidelné školenie OS 20 + AŠ O 23 8+2 hod 25.07.-31.12.2022 spustené
Pravidelné školenie OS 32 (IO) 3 hod 23.08.-31.12.2022 spustené
Pravidelné školenie OS 33 4 hod 23.08.-31.12.2022 spustené
Pravidelné školenie OS 33E 2 hod 23.08.-31.12.2022 spustené
Pravidelné školenie OS 34 (len pre R) 5 hod 24.08.-31.12.2022 spustené
Pravidelné školenie OS 35 3 hod 24.08.-31.12.2022 spustené
Pravidelné školenie OS 35 + TK VŽÚ 4 hod 24.08.-31.12.2022 spustené
Pravidelné školenie OS 36 (len pre R) 4 hod 24.08.-31.12.2022 spustené
Pravidelné školenie OS 37 (len pre R) 4 hod 24.08.-31.12.2022 spustené
Pravidelné školenie OS 38 6 hod 24.08.-31.12.2022 spustené
Pravidelné školenie OS 45 6 hod 25.08.-31.12.2022 spustené
Pravidelné školenie OS 47 6 hod 25.08.-31.12.2022 spustené
Pravidelné školenie OS 64 (len pre R) 5 hod 25.08.-31.12.2022 spustené
Pravidelné školenie OS 65 (len pre R) 5 hod 25.08.-31.12.2022 spustené
Pravidelné školenie OS 66 5 hod 26.08.-31.12.2022 spustené
Pravidelné školenie OS 70 8 hod 26.08.-31.12.2022 spustené
Aktualizované 20.01.2021
E-learningové školenia pre externé subjekty sú vykonávané v mesiaci máj a november. Prihlasovanie na e-školenia sa vykonáva cez oddelenie marketingu príslušného IV. O termíne spustenia budú prihlásení zamestnanci informovaní e-mailom.
Aktualizované 20.01.2021
Na požiadanie je možné relizovať e-learningom školenie o obsluhe zdvíhacích plošín pre dopravu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu. Prihlásenie sa vykonáva cez ĽZ OÚ.
Aktualizované 20.01.2021
Pre zamestanacov ŽSR ponúkame e-learnigové kurzy výpočtovej techniky Word, Excel, PowerPoint, Outlook.
V jednotlivých kurzoch je možné si zvoliť náročnosť (basic, standard, advanced) a podľa potreby nezávisle na čase a mieste zdokaliť svoje znalosti v tejto oblasti. Bližšie informácie na kontaktnom čísle správe účtov a školení. Prihlásenie sa vykonáva cez ĽZ OÚ.