Pre zamestnancov ŽSR sú v ponuke interaktívne e-learningové kurzy, ktoré obsahujú hlavné programy kancelárskeho balíka Microsoft Office, a tiež e-learningové kurzy operačného systému Microsoft Windows.

image1

Prednosti interaktívnych e-learningových IT kurzov

 • NEZÁVISLÉ NA ČASE A MIESTE - v zásade sa môžete učiť kedykoľvek a kdekoľvek. Pre štúdium on-line kurzov budete potrebovať bežný osobný počítač a internetové pripojenie.
 • ŠIROKÝ A KOMPLEXNÝ OBSAH - knižnica kurzov sa skladá z 298 lekcií rozdelených do 17 kurzov. Pokiaľ ich budete študovať všetky, vypočujete si 34 hodín zvukového výkladu a štúdiom strávite zhruba 150 hodín. Rozsah celej knižnice zodpovedá kurzu v učebni pod vedením lektora v dĺžke trvania 24 dní.
 • Študenti sú pri výučbe usmernení virtuálnym učiteľom pomocou hlasových alebo písaných pokynov doplnených zvýraznením aktuálnej oblasti záujmu. Od študentov je pravidelne požadované plnenie individuálnych úloh, ktoré sú potom podľa potreby opravené.
 • K dispozícii je tútor kurzu, ktorého môžete požiadať o pomoc a radu. Každý kurz sa skladá písaného a hovoreného výkladu (nahovoreného profesionálnym dablérom) doplneného názornými simuláciami, cvičení pre samostatnú prácu, otázok a záverečného testu pre celý kurz.
 • Vaše pokroky a výsledky sa zaznamenávajú a ukladajú. Ak bolo štúdium prerušené a neskôr sa rozhodnete začať so štúdiom znovu, nebudete musieť absolvovať kurz od začiatku, ale jednoducho budete pokračovať od tej časti, pre ktorú boli už zaznamenané výsledky.

image2

 • rozdelený do troch kurzov podľa úrovne vedomostí užívateľa BASIC, STANDARD, ADVANCED
 • dostupný z prostredia internetu vo verzii balíka Office 2016
 • každý kurz sa skladá písaného a hovoreného výkladu (nahovoreného profesionálnym dablérom) doplneného názornými simuláciami cvičení pre samostatnú prácu, kontrolných otázok a záverečného testu overenia úrovne vedomosti.
 • pri splnení úloh záverečného testu je k dispozícii certifikát

WORD I. (BASIC)

01. Úvod do práce s Wordom,
02. Zobrazenie dokumentov,
03. Režim čítania,
04. Tvorba nového dokumentu,
05. Otvorenie dokumentu,
06. Pohyb v dokumente,
07. Zápis a úprava textu,
08. Techniky výberu textu,
09. Kopírovanie a presun textu,
10. Uloženie dokumentu,
11. Formátovanie textu,
12. Rýchle formátovanie textu,
13. Formátovanie odseku,
14. Číslované zoznamy,
15. Zoznamy s odrážkami,
16. Orámovanie a podfarbenie,
17. Automatické opravy,
18. Kontrola pravopisu,
19. Jazyk dokumentu,
20. Nastavenie vzhľadu strany,
21. Hlavička a päta dokumentu,
22. Tlač dokumentov,
23. Práca s pomocníkom.

WORD II. (STANDARD)

01. Základné nastavenia Wordu,
02. Prispôsobenie panela rýchly prístup,
03. Prispôsobenie pása s nástrojmi,
04. Klávesové skratky,
05. Práca s viacerými dokumentmi,
06. Používanie štýlov,
07. Tvorba štýlov,
08. Tvorba šablón,
09. Úprava viacstranového dokumentu,
10. Pokročilejšie číslovanie odsekov,
11. Zoradenie záznamov v dokumente,
12. Konverzia textu na tabuľku,
13. Tabulátory,
14. Tvorba tabuliek,
15. Úprava rozloženia tabuliek,
16. Úprava grafického vzhľadu tabuliek,
17. Výpočty v tabuľkách,
18. Návrh nepravidelnej tabuľky,
19. Tvorba grafov,
20. Úprava grafov,
21. Vkladanie obrázkov,
22. Úprava obrázkov,
23. Vloženie a formátovanie SmarArt,
24. Vloženie a formátovanie tvarov,
25. Vloženie snímky obrazovky.

WORD III. (ADVANCED)

01. Sekcie dokumentu,
02. Nastavenie pozadia strany,
03. Vkladanie iniciál
04. Vkladanie špeciálnych znakov,
05. Vlastná titulná strana,
06. Automatický text,
07. Stránkovanie dokumentov,
08. Vyhľadávanie v dokumente,
09. Nahradenie textu,
10. Rozdeľovanie slov,
11. Sledovanie zmien v dokumente,
12. Práca s komentármi,
13. Pokročilé nastavenie hlavičky a päty,
14. Rozdelenie textu do stĺpcov,
15. Vytvorenie prehľadu,
16. Dokument s vnorenými dokumentmi,
17. Automatický obsah dokumentu,
18. Vlastný obsah dokumentu,
19. Zoznam obrázkov a tabuliek,
20. Práca s poľami,
21. Poznámky pod čiarou a vysvetlivky,
22. Záložky,
23. Krížové odkazy,
24. Hypertextové prepojenia,
25. Preklad textu,
26. Obálky a menovky,
27. Hromadná korešpondencia.

image2

 • rozdelený do troch kurzov podľa úrovne vedomostí užívateľa BASIC, STANDARD, ADVANCED
 • dostupný z prostredia internetu vo verzii balíka Office 2016
 • každý kurz sa skladá písaného a hovoreného výkladu (nahovoreného profesionálnym dablérom) doplneného názornými simuláciami cvičení pre samostatnú prácu, kontrolných otázok a záverečného testu overenia úrovne vedomosti.
 • pri splnení úloh záverečného testu je k dispozícii certifikát

EXCEL I. (BASIC)

01. Zoznámenie sa s programom Excel,
02. Okno programu Excel,
03. Pás s nástrojmi,
04. Zoznámenie sa so zošitom,
05. Vytvorenie a uloženie zošita,
06. Otvorenie pracovného zošita,
07. Práca s hárkami zošita,
08. Pohyb v hárku zošita,
09. Výber rozsahu buniek,
10. Úprava riadkov a stĺpcov,
11. Vkladanie údajov do buniek,
12. Hodnoty v bunkách,
13. Presun a kopírovanie hodnôt,
14. Schránka Windows,
15. Formátovanie písma,
16. Zarovnanie údajov v bunkách,
17. Orámovanie a výplň buniek,
18. Základné číselné formáty,
19. Formát dátumu, času a percent,
20. Štýly buniek,
21. Kopírovanie formátu,
22. Formát tabuľky,
23. Podmienené formátovanie,
24. Základné aritmetické vzorce,
25. Automatický súčet,
26. Číselné a dátumové rady,
27. Textové rady,
28. Zoradenie údajov,
29. Odporúčané grafy,
30. Okamžitá analýza údajov,
31. Obrázky, tlač,
32. Základné nastavenia programu,
33. Vyhľadávanie pomoci.

EXCEL II. (STANDARD)

01. Prispôsobenie panela Rýchly prístup,
02. Prispôsobenie pása s nástrojmi,
03. Pokročilá práca s hárkami,
04. Pokročilé možnosti prilepenia,
05. Pokročilé možnosti kopírovania,
06. Prilepenie externých údajov,
07. Pokročilé formátovanie čísel,
08. Vlastný formát čísla,
09. Zabezpečenie hárka,
10. Pokročilé úpravy tabuliek,
11. Použitie odkazov vo vzorcoch,
12. Logické výrazy a textový operátor,
13. Relatívne a absolútne odkazy,
14. Podmienené formátovanie,
15. Formátovanie na základe vzorca,
16. Knižnica funkcií,
17. Textové funkcie,
18. Pokročilejšie textové funkcie,
19. Matematické funkcie,
20. Štatistické funkcie,
21. Funkcie pre dátum a čas,
22. Logické funkcie a výpočty,
23. Vnorené funkcie,
24. Chyby v bunkách,
25. Pomenovanie rozsahu buniek,
26. Overovanie údajov,
27. Pokročilé vypĺňanie číselných radov,
28. Pokročilé zoraďovanie údajov,
29. Filtrovanie údajov,
30. Vyhľadávanie a nahradzovanie,
31. Odstránenie duplicít,
32. Rozdelenie textu do stĺpcov,
33. Dynamické dopĺňanie,
34. Prehľady v tabuľkách.

EXCEL III. (ADVANCED)

01. Krivky,
02. Tvorba grafov,
03. Úprava grafov,
04. Formátovanie grafov,
05. Snímka a výrez obrazovky,
06. Tvary, grafické prvky SmartArt,
07. Motívy,
08. Nástroje korektúry,
09. Sledovanie zmien,
10. Komentáre,
11. Usporiadanie viacerých okien,
12. Rozdelenie hárka na tably,
13. Zobrazenia pracovného zošita,
14. Hlavička a päta,
15. Nastavenie strany,
16. Konto Microsoft,
17. Vlastnosti súboru,
18. Zabezpečenie zošita,
19. Kontrola zošita,
20. Automatické obnovenie súboru,
21. Šablóny,
22. Kompatibilita,
23. Uloženie zošita na internet,
24. Úvod do makier,
25. Záznam makra,
26. Úprava makra,
27. Bezpečnosť makier,
28. Digitálny podpis makier.

image2

 • rozdelený do troch kurzov podľa úrovne vedomostí užívateľa BASIC, STANDARD, ADVANCED
 • dostupný z prostredia internetu vo verzii balíka Office 2016
 • každý kurz sa skladá písaného a hovoreného výkladu (nahovoreného profesionálnym dablérom) doplneného názornými simuláciami cvičení pre samostatnú prácu, kontrolných otázok a záverečného testu overenia úrovne vedomosti.
 • pri splnení úloh záverečného testu je k dispozícii certifikát

POWERPOINT I. (BASIC)

01. Základy navigácie v okne programu,
02. Možnosti zobrazenia prezentácií,
03. Pohyb v prezentácii,
04. Práca s Pomocníkom,
05. Vytvorenie novej prezentácie,
06. Práca s textovými poľami,
07. Nová snímka a rozloženie snímky,
08. Úrovne odsekov v zozname,
09. Použitie tabulátorov,
10. Formátovanie odsekov,
11. Vkladanie obrázkov,
12. Práca s obrázkami,
13. Pokročilé úpravy obrázkov,
14. Efekty obrázkov,
15. Tvary, úprava tvarov,
16. Štýly WordArt,
17. Symboly,
18. Rovnice.

POWERPOINT II. (STANDARD)

01. Tabuľky na snímku prezentácie,
02. Tabuľky z iných programov,
03. Úprava tabuliek,
04. Úprava grafických prvkov SmartArt,
05. Grafické prvky smartart,
06. Vloženie grafu na snímku,
07. Úprava grafu,
08. Zvuk v prezentáciách,
09. Vloženie videa do prezentácie,
10. Päta snímok, pozadie snímok,
11. Práca so snímkami,
12. Import externých údajov,
13. Sekcie v prezentácii,
14. Úprava predlohy snímky,
15. Automatické opravy,
16. Kontrola pravopisu,
17. Komentáre,
18. Porovnanie verzií prezentácie,
19. Nahradzovanie textu a písma.

POWERPOINT III. (ADVANCED)

01. Poznámky lektora,
02. Prechod medzi snímkami,
03. Efekty animácie,
04. Pokročilé efekty animácie,
05. Nastavenie akcií objektom,
06. Hypertextové prepojenia,
07. Časovanie prezentácie,
08. Vlastná prezentácia,
09. Nastavenie prezentácie,
10. Ovládanie premietania prezentácie,
11. Zobrazenie pre prezentujúceho,
12. Nastavenia tlače,
13. Rôzne formáty prezentácie,
14. Pokročilé možnosti uloženia,
15. Vytvorenie šablóny a motívu,
16. Použitie vlastných šablón a motívov,
17. Vlastné nastavenie programu.

image2

 • rozdelený do troch kurzov podľa úrovne vedomostí užívateľa BASIC, STANDARD, ADVANCED
 • dostupný z prostredia internetu vo verzii balíka Office 2010
 • každý kurz sa skladá písaného a hovoreného výkladu (nahovoreného profesionálnym dablérom) doplneného názornými simuláciami cvičení pre samostatnú prácu, kontrolných otázok a záverečného testu overenia úrovne vedomosti.
 • pri splnení úloh záverečného testu je k dispozícii certifikát

image2

 • rozdelený do troch kurzov podľa úrovne vedomostí užívateľa BASIC, STANDARD, ADVANCED
 • dostupný z prostredia internetu vo verzii balíka Office 2016
 • každý kurz sa skladá písaného a hovoreného výkladu (nahovoreného profesionálnym dablérom) doplneného názornými simuláciami cvičení pre samostatnú prácu, kontrolných otázok a záverečného testu overenia úrovne vedomosti.
 • pri splnení úloh záverečného testu je k dispozícii certifikát

OUTLOOK I. (BASIC)

01. Zoznámenie sa s programom Outlook,
02. Možnosti zobrazenia,
03. Práca s Pomocníkom,
04. Rozloženie okna,
05. Rýchle náhľady,
06. Prezeranie doručených správ,
07. Vytvorenie novej správy,
08. Úprava obsahu emailovej správy,
09. Kontrola pravopisu v emailoch,
10. Práca s prílohami,
11. Odpoveď na správu,
12. Preposlanie správy ,
13. Uloženie a tlač správ,
14. Vytváranie podpisov,
15. Priečinky pošty,
16. Nevyžiadaná pošta,
17. Nastavenie príznakov správ,
18. Sledovanie správ,
19. Vyhľadávanie správ,
20. Organizácia správ,
21. Usporiadanie zoznamu správ,
22. Zobrazenie správ v konverzáciách,
23. Automatické odpovede,
24. Správa emailov,
25. Nastavenie pošty.

OUTLOOK II. (STANDARD)

01. Zobrazenie Ľudia,
02. Vytvorenie a tlač kontaktov,
03. Organizácia kontaktov,
04. Pripojenie kontaktov ku správe,
05. Adresár,
06. Skupina kontaktov,
07. Kalendár,
08. Vytváranie celodenných udalostí,
09. Opakované plánované činnosti,
10. Úprava plánovaných činností,
11. Správa položiek kalendára,
12. Zdieľanie kalendára,
13. Úlohy, správa úloh,
14. Denník, práca s denníkom,
15. Poznámky.

OUTLOOK III. (ADVANCED)

01. Plánovanie schôdzí,
02. Prijatie pozvánky na schôdzu,
03. Návrh nového času schôdze,
04. Možnosti kalendára,
05. Priradenie úloh iným používateľom,
06. Zobrazenie kalendárov,
07. Zdieľanie informácií z outlooku,
08. Prístup delegáta,
09. Práca offline,
10. Priečinky offline v programe outlook,
11. Import a export údajov,
12. Nastavenie emailového konta,
13. Údajový súbor programu outlook,
14. Vytvorenie vlastného formulára,
15. Odosielanie formulárov užívateľom,
16. Pokročilá práca s formulármi.

image2

 • rozdelený do troch kurzov podľa úrovne vedomostí užívateľa BASIC, STANDARD
 • dostupný z prostredia internetu a intranetu
 • každý kurz sa skladá písaného a hovoreného výkladu (nahovoreného profesionálnym dablérom) doplneného názornými simuláciami cvičení pre samostatnú prácu, kontrolných otázok a záverečného testu overenia úrovne vedomosti.
 • pri splnení úloh záverečného testu je k dispozícii certifikát

WINDOWS I. (BASIC)

01. Požiadavky na hardvér,
02. Prehľad edícií windows,
03. Prihlásenie do systému windows,
04. Práca s myšou,
05. Vypnutie počítača,
06. Práca s ikonami na pracovnej ploche,
07. Práca s oknom programu,
08. Spustenie programu a práca s viacerými oknami,
09. Panel úloh, 10. Ponuka štart,
11. Windows prieskumník,
12. Vytváranie priečinkov,
13. Kopírovanie a presúvanie súborov a priečinkov,
14. Práca s košom,
15. Vytvorenie textového súboru,
16. Uloženie a otvorenie súboru,
17. Knižnice,
18. Vyhľadávanie súborov a priečinkov,
19. Práca s odkazmi,
20. Práca s pomocníkom.

WINDOWS II. (STANDARD)

01. Windows prieskumník,
02. Výmena údajov medzi súbormi,
03. Priliepanie a prepájanie údajov,
04. Výstrižky,
05. Miniaplikácie,
06. Skicár,
07. Wordpad a poznámkový blok,
08. Kalkulačka,
09. Písma a znaky,
10. Aktualizácia systému windows,
11. Miesta v sieti a sieťové jednotky,
12. Používatelia a kontá,
13. Zdieľanie priečinkov a zabezpečenie,
14. Domáca skupina,
15. Nastavenie zobrazenia,
16. Miestne a jazykové nastavenie,
17. Klávesnica,
18. Nastavenie myši a zjednodušenie prístupu,
19. Dátum a čas,
20. Inštalácia a odinštalovanie programov,
21. Inštalácia nového hardvéru,
22. Nastavenie panela úloh,
23. Komprimácia,
24. Vzdialený prístup,
25. Zálohovanie a obnova systému.

 • kurzy sú spustené spravidla na obdobie daného roku (pri prihlásení na väčší počet kurzov, aby bola dodržaná minimálna časová dotácia 30 dní na kurz);
 • prihlásiť sa môžu len zamestnanci ŽSR;
 • kurz je možné ukončiť certifikátom, ktorý sa odovzdá zamestnávateľovi na založenie do výkazu o vzdelávaní;

 • zamestnanec sa prihlasuje cez svojho nadriadeného na ĽZ príslušnej VOJ;
 • ĽZ prihlasuje zamestnancov na kurz predpísaným spôsobom (tabuľka: meno, priezvisko email, kurz/úroveň);
 • zamestnanec, ktorrý sa prihlasuje musí mať prístup k internetu (len niektoré kurzy sú dostupné z intranetu ŽSR - staršie verzie).

 • bližšie informácie poskytujeme v pracovné dni od 9:00 do 12:00 na tel: 421911710811, alebo email: e-vzdelavanie@zsr.sk;
 • v priebehu realizácie kurzu je možné využívať diskuzné fórum, alebo priamo kontaktovať lektora kurzu;
 • všetky kurzy sú realizované v rámci licencie od firmy GOPAS.