Operatívna správa k aplikácii IS PIS ŽSR (Aktualizované 04.03.2019)

Vysvetlenie k evidencii koľajových vozidiel v aplikácii IS PIS ŽSR Odstavené vozidlá.

Spustiť operatívnu správu