Projektový manažér správy účtov a kurzov
 • správa užívateľských účtov (nový účet, aktualizácia)
 • prihlasovacie údaje k účtu študenta (zmena hesla, odblokovanie účtu)
 • informácie o stave účtu študenta
 • informácie o aktulánych kurzoch a školeniach
 • technická pomoc pri prechode lekciou
 • pridelenie kurzu študentovi
Mnažér pre e-learning a projekty MA
 • tvorba zostáv e-školení
 • registrácia prihlášok (objednávok) na e-školenia a e-kurzy
 • komunikácia z VOJ (aktualizácia prihlášok, informácie o študentoch a kurzoch, informačný blog)
 • projektové riadenie tvorby, inovácie a aktualizácie e-lekcií
 • navrhovanie a tvorba interaktívnych prvkov
 • tvorba SCORM e-lekcií
 • administrácia obsahu vzdelávacieho portálu