On-line testy ku skúškam z odbornej spôsobilosti, spôsobilosti z BOZP, UTZ Elektro

Predpis

Oblasť        

Typ      

Označenie spôsobilosti

Aktualizácia

Stav

ŽSR Doprava SSP 15/1 2020.01.21 Spustiť
ŽSR Doprava SSP 17/1 2020.01.21 Spustiť
ŽSR Doprava SSP 17/2 2019.01.30 Spustiť
ŽSR Doprava SSP 17/3 2019.01.30 Spustiť
ŽSR Doprava SSP 19/1 2020.01.21 Spustiť
ŽSR Doprava OS 03 2020.01.17 Spustiť
ŽSR Doprava OS 10 2021.04.29 Spustiť
ŽSR Doprava OS 11 2021.04.29 Spustiť
ŽSR Doprava OS 12 2021.04.29 Spustiť
ŽSR Doprava OS 13 2021.04.29 Spustiť
ŽSR Doprava OS 14 2021.04.29 Spustiť
ŽSR Doprava OS 15 2021.04.29 Spustiť
ŽSR Doprava OS 16 2021.04.29 Spustiť
ŽSR Doprava OS 17 2021.04.29 Spustiť
ŽSR Doprava OS 18 2021.04.29 Spustiť
ŽSR Doprava OS 19 2021.04.29 Spustiť
ŽSR Doprava OS 20 2021.04.29 Spustiť
ŽSR Technika HKV OS 21-A 2021.05.07 Spustiť
ŽSR Technika HKV OS 21-A1 2021.05.07 Spustiť
ŽSR Technika HKV OS 21-A2 2021.05.07 Spustiť
ŽSR Technika HKV OS 21-A3 2021.05.07 Spustiť
ŽSR Technika HKV OS 21-A4 2021.05.07 Spustiť
ŽSR Technika HKV OS 21-A5 2021.05.07 Spustiť
ŽSR Technika HKV OS 22-N 2021.05.07 Spustiť
ŽSR Technika HKV OS 23-N 2021.05.07 Spustiť
ŽSR Technika HKV OS 24-B 2021.05.07 Spustiť
ŽSR Technika HKV OS 24-B1 2021.05.07 Spustiť
ŽSR Technika HKV OS 24-B2 2021.05.07 Spustiť
ŽSR Technika HKV OS 25-B2 2021.05.07 Spustiť
ŽSR Technika ŽTS OS 30A 2021.05.07 Spustiť
ŽSR Technika ŽTS OS 30B 2021.05.07 Spustiť
ŽSR Technika ŽTS OS 31 2021.05.07 Spustiť
ŽSR Technika ŽTS OS 32 2021.05.07 Spustiť
ŽSR Technika ŽTS OS 33 2021.05.07 Spustiť
ŽSR Technika ŽTS OS 33E 2021.05.07 Spustiť
ŽSR Technika ŽTS OS 34 2021.05.07 Spustiť
ŽSR Technika ŽTS OS 35 2021.05.07 Spustiť
ŽSR Technika ŽTS OS 36 2021.05.07 Spustiť
ŽSR Technika ŽTS OS 37 2021.05.07 Spustiť
ŽSR Technika ŽTS OS 38 2021.05.07 Spustiť
ŽSR Technika OZT OS 40 2021.05.10 Spustiť
ŽSR Technika OZT OS 41 2021.05.10 Spustiť
ŽSR Technika OZT OS 42 2021.05.10 Spustiť
ŽSR Technika OZT OS 43 2021.05.10 Spustiť
ŽSR Technika OZT OS 44 2021.05.10 Spustiť
ŽSR Technika OZT OS 45 2021.05.10 Spustiť
ŽSR Technika OZT OS 46 2021.05.10 Spustiť
ŽSR Technika OZT OS 47 2021.05.10 Spustiť
ŽSR Technika VaM OS 50 2020.01.21 Spustiť
ŽSR Technika VaM OS 51 2020.01.21 Spustiť
ŽSR Technika VaM OS 52 2020.01.21 Spustiť
ŽSR Technika VaM OS 53 2020.01.21 Spustiť
ŽSR Technika VaM OS 54 2020.01.21 Spustiť
ŽSR Technika EE SSP 60/1 2019.01.10 Spustiť
ŽSR Technika EE OS 60 2020.01.21 Spustiť
ŽSR Technika EE OS 61 2020.01.21 Spustiť
ŽSR Technika EE OS 62 2020.01.21 Spustiť
ŽSR Technika EE OS 64 2020.01.21 Spustiť
ŽSR Technika EE OS 65 2020.01.21 Spustiť
ŽSR Technika EE OS 66 2020.01.21 Spustiť
ÚIVP Vlečky OS 501 2020.01.20 Spustiť
ÚIVP Vlečky OS 502 2020.01.20 Spustiť
ÚIVP Vlečky OS 504 2020.01.20 Spustiť
ÚIVP Vlečky OS 505 2020.01.20 Spustiť
ÚIVP Vlečky OS 506 2020.01.20 Spustiť
ÚIVP Vlečky OS 508 2020.01.20 Spustiť
ÚIVP Vlečky OS 510 2020.01.20 Spustiť
ÚIVP Vlečky OS 511 2020.01.20 Spustiť
ŽSR Bezpečnosť BOZP BMA 2018.02.23 Spustiť
ŽSR Bezpečnosť BOZP BMV 2018.02.23 Spustiť
ŽSR Bezpečnosť BOZP BPC 2018.08.20 Spustiť
ŽSR Bezpečnosť BOZP BPO 2018.08.20 Spustiť
ŽSR Bezpečnosť BOZP BPD 2018.08.20 Spustiť
ŽSR Bezpečnosť BOZP BPI-T1 2018.08.20 Spustiť
ŽSR Bezpečnosť BOZP BPI-T1-BPV-T5 2018.08.20 Spustiť
ŽSR Bezpečnosť BOZP BPI-T2 2018.08.20 Spustiť
ŽSR Bezpečnosť BOZP BPI-T2-BPV-T5 2018.08.20 Spustiť
ŽSR Bezpečnosť BOZP BPI-T3 2018.08.20 Spustiť
ŽSR Bezpečnosť BOZP BPI-T3-BPV-T3 2018.08.20 Spustiť
ŽSR Bezpečnosť BOZP BPR 2018.08.20 Spustiť
ŽSR Bezpečnosť BOZP BPR-T4 2018.08.20 Spustiť
ŽSR Bezpečnosť BOZP BPK 2018.08.20 Spustiť
ŽSR UTZ UTZ-E1 E01-Elektrické rozvodné zariadenia - bez obmedzenia napätia 2018.04.19 Spustiť
ŽSR UTZ UTZ-E2 E02-Elektrické siete a rozvody dráh do 1kV AC a 1,5kV DC 2018.04.19 Spustiť
ŽSR UTZ UTZ-E3 E03-Elektrické zariadenia - TNS a SpS 2018.04.19 Spustiť
ŽSR UTZ UTZ-E4, E5 E04-Elektrické zariadenia - TV a zariadenia napájané z TV 2018.04.19 Spustiť
ŽSR UTZ UTZ-E6 E06-Elektrické zariadenia dráhových vozidiel 2018.04.19 Spustiť
ŽSR UTZ UTZ-E6a E06a-Elektrické zariadenia dráhových vozidiel-traťových mechanizmov 2018.04.19 Spustiť
ŽSR UTZ UTZ-E6a E06a-Elektrické zariadenia dráhových vozidiel - vozne 2018.04.19 Spustiť
ŽSR UTZ UTZ-E7 E07-Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia 2018.04.19 Spustiť
ŽSR UTZ UTZ-E9 E09-Náhradné zdroje elektriny 2018.04.19 Spustiť
ŽSR UTZ UTZ-E10 E10-Skúšobne elektrických zariadení dráh 2018.04.19 Spustiť
ŽSR UTZ UTZ-E11 E11-Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny 2018.04.19 Spustiť
ŽSR UTZ UTZ-E12 E12-Zariadenia na ochranu pred účinkami spätných trakčných prúdov 2018.04.19 Spustiť
ŽSR UTZ UTZ-E13 E13-Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu 2018.04.19 Spustiť