On-line testy ku skúškam z odbornej spôsobilosti, spôsobilosti z BOZP, UTZ Elektro

Predpis

Oblasť

Typ

Označenie spôsobilosti

Aktualizácia

Stav

ŽSR Doprava SSP 15/1 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Doprava SSP 17/1 30.01.2019 Spustiť
ŽSR Doprava SSP 17/2 30.01.2019 Spustiť
ŽSR Doprava SSP 17/3 30.01.2019 Spustiť
ŽSR Doprava SSP 19/1 30.01.2019 Spustiť
ŽSR Doprava OS 03 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Doprava OS 10 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Doprava OS 11 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Doprava OS 12 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Doprava OS 13 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Doprava OS 14 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Doprava OS 15 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Doprava OS 16 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Doprava OS 17 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Doprava OS 18 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Doprava OS 19 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Doprava OS 20 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Technika HKV OS 21-A 26.02.2018 Spustiť
ŽSR Technika HKV OS 21-A1 26.02.2018 Spustiť
ŽSR Technika HKV OS 21-A2 26.02.2018 Spustiť
ŽSR Technika HKV OS 21-A3 26.02.2018 Spustiť
ŽSR Technika HKV OS 21-A4 26.02.2018 Spustiť
ŽSR Technika HKV OS 21-A5 26.02.2018 Spustiť
ŽSR Technika HKV OS 22-N 26.02.2018 Spustiť
ŽSR Technika HKV OS 23-N 26.02.2018 Spustiť
ŽSR Technika HKV OS 24-B 26.02.2018 Spustiť
ŽSR Technika HKV OS 24-B1 26.02.2018 Spustiť
ŽSR Technika HKV OS 24-B2 26.02.2018 Spustiť
ŽSR Technika HKV OS 25-B2 26.02.2018 Spustiť
ŽSR Technika ŽTS OS 30A 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Technika ŽTS OS 30B 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Technika ŽTS OS 31 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Technika ŽTS OS 32 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Technika ŽTS OS 33 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Technika ŽTS OS 33E 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Technika ŽTS OS 34 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Technika ŽTS OS 35 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Technika ŽTS OS 36 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Technika ŽTS OS 37 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Technika ŽTS OS 38 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Technika OZT OS 40 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Technika OZT OS 41 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Technika OZT OS 42 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Technika OZT OS 43 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Technika OZT OS 44 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Technika OZT OS 45 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Technika OZT OS 46 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Technika OZT OS 47 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Technika VaM OS 50 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Technika VaM OS 51 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Technika VaM OS 52 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Technika VaM OS 53 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Technika VaM OS 54 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Technika EE SSP 60/1 10.01.2019 Spustiť
ŽSR Technika EE OS 60 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Technika EE OS 61 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Technika EE OS 62 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Technika EE OS 64 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Technika EE OS 65 24.06.2019 Spustiť
ŽSR Technika EE OS 66 24.06.2019 Spustiť
ÚIVP Vlečky OS 501 30.01.2019 Spustiť
ÚIVP Vlečky OS 502 30.01.2019 Spustiť
ÚIVP Vlečky OS 504 30.01.2019 Spustiť
ÚIVP Vlečky OS 505 30.01.2019 Spustiť
ÚIVP Vlečky OS 506 30.01.2019 Spustiť
ÚIVP Vlečky OS 508 16.02.2018 Spustiť
ÚIVP Vlečky OS 510 16.02.2018 Spustiť
ÚIVP Vlečky OS 511 30.01.2019 Spustiť
ZSSK Doprava OS 3 ZSSK 30.01.2019 Spustiť
ZSSK Technika HKV OS 24-B1 ZSSK 26.02.2018 Spustiť
ZSSK Technika ŽKV OS 51 ZSSK 26.02.2018 Spustiť
ZSSK Prevádzka OS ORK01 26.02.2018 Spustiť
ZSSK Prevádzka OS ORK02 26.02.2018 Spustiť
ZSSK Prevádzka OS ORK03 26.02.2018 Spustiť
ZSSK Prevádzka OS ORK04 26.02.2018 Spustiť
ZSSK Prevádzka OS ORK05 26.02.2018 Spustiť
ZSSK Prevádzka OS ORK06 26.02.2018 Spustiť
ZSSK Prevádzka OS ORK07 26.02.2018 Spustiť
ZSSK Prevádzka OS ORK08 26.02.2018 Spustiť
ZSSK Prevádzka OS ORK09 26.02.2018 Spustiť
ZSSK Prevádzka OS ORK10 26.02.2018 Spustiť
ZSSK Prevádzka OS ORK11 26.02.2018 Spustiť
ŽSR Bezpečnosť BOZP BMA 23.02.2018 Spustiť
ŽSR Bezpečnosť BOZP BMV 23.02.2018 Spustiť
ŽSR Bezpečnosť BOZP BPC 20.08.2018 Spustiť
ŽSR Bezpečnosť BOZP BPO 20.08.2018 Spustiť
ŽSR Bezpečnosť BOZP BPD 20.08.2018 Spustiť
ŽSR Bezpečnosť BOZP BPI-T1 20.08.2018 Spustiť
ŽSR Bezpečnosť BOZP BPI-T1-BPV-T5 20.08.2018 Spustiť
ŽSR Bezpečnosť BOZP BPI-T2 20.08.2018 Spustiť
ŽSR Bezpečnosť BOZP BPI-T2-BPV-T5 20.08.2018 Spustiť
ŽSR Bezpečnosť BOZP BPI-T3 20.08.2018 Spustiť
ŽSR Bezpečnosť BOZP BPI-T3-BPV-T3 20.08.2018 Spustiť
ŽSR Bezpečnosť BOZP BPR 20.08.2018 Spustiť
ŽSR Bezpečnosť BOZP BPR-T4 20.08.2018 Spustiť
ŽSR Bezpečnosť BOZP BPK 20.08.2018 Spustiť

Predpis

Oblasť

Typ

Označenie spôsobilosti

Aktualizácia

Stav

ŽSR UTZ UTZ-E1 E01-Elektrické rozvodné zariadenia - bez obmedzenia napätia 19.04.2018 Spustiť
ŽSR UTZ UTZ-E2 E02-Elektrické siete a rozvody dráh do 1kV AC a 1,5kV DC 19.04.2018 Spustiť
ŽSR UTZ UTZ-E3 E03-Elektrické zariadenia - TNS a SpS 19.04.2018 Spustiť
ŽSR UTZ UTZ-E4, E5 E04-Elektrické zariadenia - TV a zariadenia napájané z TV 19.04.2018 Spustiť
ŽSR UTZ UTZ-E6 E06-Elektrické zariadenia dráhových vozidiel 19.04.2018 Spustiť
ŽSR UTZ UTZ-E6a E06a-Elektrické zariadenia dráhových vozidiel-traťových mechanizmov 19.04.2018 Spustiť
ŽSR UTZ UTZ-E6a E06a-Elektrické zariadenia dráhových vozidiel - vozne 19.04.2018 Spustiť
ŽSR UTZ UTZ-E7 E07-Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia 19.04.2018 Spustiť
ŽSR UTZ UTZ-E9 E09-Náhradné zdroje elektriny 19.04.2018 Spustiť
ŽSR UTZ UTZ-E10 E10-Skúšobne elektrických zariadení dráh 19.04.2018 Spustiť
ŽSR UTZ UTZ-E11 E11-Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny 19.04.2018 Spustiť
ŽSR UTZ UTZ-E12 E12-Zariadenia na ochranu pred účinkami spätných trakčných prúdov 19.04.2018 Spustiť
ŽSR UTZ UTZ-E13 E13-Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu 19.04.2018 Spustiť