Na tejto stránke sú umiestnené príklady otázok ku skúškam z jednotlivých odborností. Príklady otázok sú priebežne doplňované a aktualizované podľa zmien dokumentov a predpisov ŽSR a súviasiacich právnych a technických noriem. Tieto príklady otázok sú informatívneho charakteru a nemusia plne korešpondovať s otázkami v písomnej skúške. Súčasťou odbornej skúšky je ústna skúška, ktorá nasleduje po písomnej skúške.

Príklady otázok ku skúškam z odbornej spôsobilosti vo formáte *.pdf

Predpis

Oblasť        

Typ

Označenie spôsobilosti

Aktualizácia

Stav

ŽSR Doprava SSP 15/1 14.01.2020 Stiahnuť
ŽSR Doprava SSP 17/1 14.01.2020 Stiahnuť
ŽSR Doprava SSP 17/2 14.01.2020 Stiahnuť
ŽSR Doprava SSP 17/3 14.01.2020 Stiahnuť
ŽSR Doprava SSP 19/1 14.01.2020 Stiahnuť
ŽSR Doprava OS 03 13.01.2020 Stiahnuť
ŽSR Doprava OS 10 13.01.2020 Stiahnuť
ŽSR Doprava OS 11 13.01.2020 Stiahnuť
ŽSR Doprava OS 12 13.01.2020 Stiahnuť
ŽSR Doprava OS 13 13.01.2020 Stiahnuť
ŽSR Doprava OS 14 13.01.2020 Stiahnuť
ŽSR Doprava OS 15 13.01.2020 Stiahnuť
ŽSR Doprava OS 16 13.01.2020 Stiahnuť
ŽSR Doprava OS 17 13.01.2020 Stiahnuť
ŽSR Doprava OS 18 13.01.2020 Stiahnuť
ŽSR Doprava OS 19 13.01.2020 Stiahnuť
ŽSR Doprava OS 20 13.01.2020 Stiahnuť
ŽSR Technika HKV OS 21-A 21.06.2019 Stiahnuť
ŽSR Technika HKV OS 21-A1 21.06.2019 Stiahnuť
ŽSR Technika HKV OS 21-A2 21.06.2019 Stiahnuť
ŽSR Technika HKV OS 21-A3 21.06.2019 Stiahnuť
ŽSR Technika HKV OS 21-A4 21.06.2019 Stiahnuť
ŽSR Technika HKV OS 21-A5 21.06.2019 Stiahnuť
ŽSR Technika HKV OS 22-N 21.06.2019 Stiahnuť
ŽSR Technika HKV OS 23-N 21.06.2019 Stiahnuť
ŽSR Technika HKV OS 24-B 21.06.2019 Stiahnuť
ŽSR Technika HKV OS 24-B1 21.06.2019 Stiahnuť
ŽSR Technika HKV OS 24-B2 21.06.2019 Stiahnuť
ŽSR Technika HKV OS 25-B2 21.06.2019 Stiahnuť
ŽSR Technika ŽTS OS 30A 29.06.2020 Stiahnuť
ŽSR Technika ŽTS OS 30B 29.06.2020 Stiahnuť
ŽSR Technika ŽTS OS 31 29.06.2020 Stiahnuť
ŽSR Technika ŽTS OS 32 29.06.2020 Stiahnuť
ŽSR Technika ŽTS OS 33 29.06.2020 Stiahnuť
ŽSR Technika ŽTS OS 33E 29.06.2020 Stiahnuť
ŽSR Technika ŽTS OS 34 29.06.2020 Stiahnuť
ŽSR Technika ŽTS OS 35 29.06.2020 Stiahnuť
ŽSR Technika ŽTS OS 36 29.06.2020 Stiahnuť
ŽSR Technika ŽTS OS 37 29.06.2020 Stiahnuť
ŽSR Technika ŽTS OS 38 29.06.2020 Stiahnuť
ŽSR Technika OZT OS 40 06.01.2020 Stiahnuť
ŽSR Technika OZT OS 41 06.01.2020 Stiahnuť
ŽSR Technika OZT OS 42 06.01.2020 Stiahnuť
ŽSR Technika OZT OS 43 06.01.2020 Stiahnuť
ŽSR Technika OZT OS 44 06.01.2020 Stiahnuť
ŽSR Technika OZT OS 45 06.01.2020 Stiahnuť
ŽSR Technika OZT OS 46 06.01.2020 Stiahnuť
ŽSR Technika OZT OS 47 06.01.2020 Stiahnuť
ŽSR Technika VaM OS 50 16.01.2020 Stiahnuť
ŽSR Technika VaM OS 51 16.01.2020 Stiahnuť
ŽSR Technika VaM OS 52 16.01.2020 Stiahnuť
ŽSR Technika VaM OS 53 16.01.2020 Stiahnuť
ŽSR Technika VaM OS 54 16.01.2020 Stiahnuť
ŽSR Technika EE SSP 60/1 21.06.2019 Stiahnuť
ŽSR Technika EE OS 60 05.01.2020 Stiahnuť
ŽSR Technika EE OS 61 05.01.2020 Stiahnuť
ŽSR Technika EE OS 62 05.01.2020 Stiahnuť
ŽSR Technika EE OS 64 05.01.2020 Stiahnuť
ŽSR Technika EE OS 65 05.01.2020 Stiahnuť
ŽSR Technika EE OS 66 05.01.2020 Stiahnuť
ÚIVP Vlečky OS 501 02.01.2020 Stiahnuť
ÚIVP Vlečky OS 502 02.01.2020 Stiahnuť
ÚIVP Vlečky OS 504 02.01.2020 Stiahnuť
ÚIVP Vlečky OS 505 02.01.2020 Stiahnuť
ÚIVP Vlečky OS 506 02.01.2020 Stiahnuť
ÚIVP Vlečky OS 508 02.01.2020 Stiahnuť
ÚIVP Vlečky OS 510 02.01.2020 Stiahnuť
ÚIVP Vlečky OS 511 02.01.2020 Stiahnuť
ZSSK Doprava OS 03 02.01.2020 Stiahnuť
ZSSK Technika HKV OS 24-B1 02.01.2020 Stiahnuť
ZSSK Technika ŽKV OS 51 02.01.2020 Stiahnuť
ZSSK Prevádzka OS ORK 1 02.01.2020 Stiahnuť
ZSSK Prevádzka OS ORK 2 02.01.2020 Stiahnuť
ZSSK Prevádzka OS ORK 3 02.01.2020 Stiahnuť
ZSSK Prevádzka OS ORK 4 02.01.2020 Stiahnuť
ZSSK Prevádzka OS ORK 5 02.01.2020 Stiahnuť
ZSSK Prevádzka OS ORK 6 02.01.2020 Stiahnuť
ZSSK Prevádzka OS ORK 7 02.01.2020 Stiahnuť
ZSSK Prevádzka OS ORK 8 02.01.2020 Stiahnuť
ZSSK Prevádzka OS ORK 9 02.01.2020 Stiahnuť
ZSSK Prevádzka OS ORK 10 02.01.2020 Stiahnuť
ZSSK Prevádzka OS ORK 11 02.01.2020 Stiahnuť